by @Philippe Wuyts Photography

Sexuální obtěžování je jedno z hlavních problémů hudebních festivalů vůbec a to nyní potvrdila i nedávná studie ve Velké Británii.

Podle výzkumu Durham University až 30 % žen uvádí, že byly sexuálně obtěžovány a 10 % už bylo dokonce sexuálně napadeno. Zdá se, že bezpečnost je v tomto ohledu veliký problém, jelikož se možného sexuálního obtěžování bojí až 7 z 10 žen. U respondentů-mužů jsou čísla o dost menší. Přibližně 5 % uvádí, že byli sexuálně obtěžováni a pouze 1 % sexuálně napadeno.

Tyto údaje jsou šokující, ale ne překvapivé, protože to jen dokazuje, jak se ženy bojí o svou bezpečnost na hudebních festivalech. Doufáme, že se organizátoři díky této studii budou více na tuto problematiku do budoucna zaměřovat,“ uvedla Mel Kelly z organizace Safe Gigs for Women.

Celkové výsledky studie:

Strach z krádeže – 64%

Strach z fyzického násilí – 53%

Strach ze sexuálního obtěžováni – 65%

Strach ze sexuálního násilí – 66%

Problematika tohoto typu se samozřejmě neodehrává pouze ve Velké Británii, ale po celém světě. My jen doufáme, že se nebude zvětšovat a budeme si moct užívat hudební akce bez těchto incidentů.

Zdroj: youtube.com, youredm.com