magnetic prosinec 2015

V součinnosti s Policií ČR budou přijata v rámci MAGNETIC Festivalu bezpečnostní opatření, o kterých bychom vás rádi předem informovali.

Tato opatření jsou čistě preventivní a mají za cíl minimalizovat jakékoliv problémy v průběhu konání festivalu a zároveň zajistit maximální bezpečnost všech návštěvníků.

Areál festivalu se otevře s výrazným předstihem
Vzhledem k tomu, že bude probíhat velmi důkladná prohlídka všech návštěvníků, předpokládáme, že tyto kontroly mohou odbavení u hlavního vstupu zpomalit. Areál festivalu se otevře dříve, abychom umožnili všem přijít postupně a předešli tak frontám. Přesný čas otevření bude včas upřesněn. Vstupním prohlídkám bude asistovat Policie ČR.

Přítomnost ozbrojených policejních hlídek v areálu a okolí
Po celou dobu konání festivalu budou v areálu a okolí přítomny hlídky Policie ČR s policejními psovody. Policejní hlídky budou vyzbrojeny tzv. dlouhými zbraněmi a mohou mít též kukly, což je standardně součástí jejich práce při bezpečnostních opatřeních tohoto rozsahu. Podobného opatření jste si mohli všimnout např. při nedávném mezinárodním turnaji v tenisu Fed Cup v Praze.

Zákaz vnášení nebezpečných předmětů
Do prostor konání festivalu je přísný zákaz vnášení zbraní či jiných ostrých předmětů. Zakázány jsou též tlakové nádoby (spreje) a jiné tekutiny.

Nadměrná zavazadla
Vzhledem k detailním prohlídkám doporučujeme brát s sebou pouze malá zavazadla, ideálně však žádná. Minimalizujete tak čas strávený prohlídkou.

Opuštění areálu
Opakovaný vstup do areálu (stejně jako dříve) není možný. Po opuštění areálu festivalu pozbývá vstupenka platnosti.

Děkujeme všem návštěvníkům za dodržování těchto pravidel a maximální respektování pokynů pořadatelské služby, bezpečnostní agentury a instrukcí Policie ČR.

Vaše konkrétní dotazy můžete směrovat přímo Policii ČR – orp3.mop.letnany.podatelna@pcr.cz