Na konci března se ve španělské Barceloně konal „pokusný“ koncert pro pět tisíc lidí, kde se zřejmě nikdo nenakazil koronavirem. Celá akce byla uspořádána jako experiment, který měl pomoci při vyhodnocování šíření této globální nemoci.

Během akce samozřejmě platila extrémně přísná pravidla, kdy účastníci museli mít po celou dobu akce nasazené respirátory a před koncertem se museli podrobit antigennímu testu.

Vše se vyhodnocovalo až po šestnácti dnech od uspořádání akce. Covid byl potvrzen u šesti lidí, kteří se akce zúčastnili, ale u čtyřech z nich je 100% jistota, že se nenakazili na koncertu, a u dvou nelze s jistotou říci, kde nemoc chytili.

„Nic nenasvědčuje tomu, že by během akce došlo k přenosu (koronaviru),“ uvedl epidemiolog Josep Maria Llibre.

Zdravotníci uvedli, že klíčové bylo dodržování všech hygienických předpisů a vysoká kvalita větrané haly.