Děkujeme tisícům návštěvníkům a desítkám vystupujícím za úžasné dva dny na té nejlepší party pláži v ČR a těšíme se na další ročník, který proběhne ve dnech 21. a 22. srpna 2020, kdy oslavíme dvacet let festivalu! S tímto výročím chystáme hned několik zásadních změn, pro které jsme sbírali podněty posledních několik let a právě s „dvacítkou“ bychom je chtěli všechny zúročit a připravit festival, který bude pro vás všechny v něčem nový. Během následujících měsíců vám představíme novinky na několika úrovních, které se týkají např. zvýšení komfortu pro návštěvníky, dramaturgie, ekologie nebo bezpečnosti. První vlna vstupenek půjde do prodeje 1. října 2019.

Zásadní posun nastane v organizaci na místě, kde mimo jiné dojde k přeskupení areálu, včetně přemístění hlavní stage na vodní plochu, jak tomu bylo v minulých letech, a maximálnímu zohlednění toho, že festival se koná v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Zaměříme se tak na ekologickou stránku festivalu, aby co nejméně zatěžoval okolí a zároveň chystáme projekty, které budou ve prospěch tamní přírody.
Některé tyto změny se tak dotknou návštěvníků přímo na místě (např. vratné kelímky, používání recyklovatelných materiálů nebo třídění odpadu), jiné, např. využití ekologických zdrojů energie pro „pohon“ festivalu, vám vysvětlíme v průběhu příprav.

Zaměříme se také na kultivaci pláže, aby byl pro všechny pobyt v areálu během festivalu příjemnější (např. pohodlnější přístupové cesty, méně prašnosti, více sezení, lepší průchodnost areálem, stálé navigační osvětlení apod.).

Chceme zpřehlednit odbavení u vstupu a zajistit přepravu návštěvníků k areálu v rámci města a přilehlého okolí. Součástí areálu bude i odpočinková zóna a s tím související nabídka kvalitnějších a pestřejších jídel a zpřísnění hygienických pravidel pro stánkaře.

Další významný posun se bude týkat dramaturgie, ta bude stylově rozmanitější a nabídne dva plnohodnotně obsazené dny, především zahraničními umělci. Proto budou k zakoupení od prvního dne předprodeje i jednodenní vstupenky.

V neposlední řadě bude snaha zvýšit bezpečnost v areálu a okolí. V součinnosti s PČR se budeme ještě více soustředit na nezodpovědné řidiče a prevenci kriminality.

Sledujte nás na sociálních sítích a webu, kde budeme všechny novinky postupně prezentovat.

Tým festivalu Mácháč.