Ve spolupráci s klubem Duplex přinášíme soutěž o 3×2 vstupy na legendu taneční hudby ATBho, který vystoupí již 20. dubna v klubu mezi nebem a zemí. Stačí správně zodpovědět na níže položenou otázku a mít trochu štěstí při losování. Uzávěrka správných odpovědí je 19. dubna ve 20:00.

ATB v Duplexu

Soutěžní otázka:
Jaké národnosti je ATB?

Francouz
Němec
Fin