Nedávné úmrtí Paula Bäumera z Bingo Players zasáhlo celý taneční svět. Fanoušci skládají kondolence, DJs se k nim připojují a někteří dokonce zrušili své vystoupení. My jsme pochopitelně nezapoměli o celé situaci informovat a nyní bychom si rádi připoměli i největší hity Bingo Players v těch nejlepších verzích. Pojďte si s námi zavzpomínat.

Odpočívej v pokoji Paule.