Nedávno internetem proběhla zpráva, že letošní festival Ultra Miami se organizačně příliš nepovedl a organizátoři se rozhodli, že příští ročník přesunou mimo město Miami. K rozhodnutí přispělo několik faktorů, a to včetně zástupců města jako takového. Nyní to však vypadá, že někteří otáčí a rádi by festival viděli znovu ve městě. A to konkrétně na South Beach. Jeden ze zástupců města Miami, Ricky Arriola, totiž začal naléhat na ostatní, aby se na následující schůzi začali tímto tématem zabývat.

Žádám komisi, aby se začala zabývat diskuzí kolem konání Ultra Miami 2020 v Lummus Parku, za předpokladu, že bude poskytnut adekvátní plán na zajištění veřejné bezpečnosti, dopravy a zmírnění hluku,“ napsal Arriola na sociální síti.

Jak jistě víte, festival se v rámci Miami musel přestěhovat z Bayfront Parku na ostrov Virginia Key, kde se organizačně příliš nevyvedl. Ačkoli se organizátoři snažili, tak samotné umístění lokace, kde vede jen jedna příjezdová cesta, způsobilo dopravní komplikace. Samotní promotéři měli o prodloužení smlouvy zájem, ale až v poslední den v rámci 60denní lhůty se město rozhodlo, že ji neprodlouží. Tudíž se festival rozhodl, že po dvou dekádách se bude stěhovat pryč.

Komisař Arriola však toto nechce dopustit, a tak hned na příští schůzi rady, která proběhne 22. května, předloží návrh na zahájení jednání o jeho plánu. Akce se však nesmí konat v období jarních prázdnin Miami, protože si myslí, že by mohlo skončit v město v dopravním chaosu. Bude však zajímavé sledovat, jak se situace vyvrbí nadále, protože představitelé města si jsou samozřejmě vědomi, že díky festivalu jim do veřejné kasy přiteče hodně peněz.